Bästa 18650-batterierna för din e cigg

Vilka är de bästa 18650-batterierna för vapning av 2018?

Du har äntligen bestämt vilken vapenmod och tank eller e cigg du vill ha. Nästa steg är att du ska hitta de bästa 18650-batterierna för vapning.

Att välja ett batteri kan vara en skrämmande uppgift. särskilt när marknaden är översvämmad med så många olika märken att välja mellan. För att göra det enklare, här är några tips som hjälper dig att välja mellan.

18650batterier för e ciggVad ska du titta efter när du väljer ett batteri.

Hög kapacitet: Kapacitet anger hur länge du kommer att vapa bort en enda laddning, som mäts i mAh milliAmpere-timmar. Så i grund och botten betyder det att du delar upp antalet mAh hur länge batteriet varar. Med förstärkare hur mycket ström batteriet kan sätta ut. Och du får det antal timmar du kontinuerligt kan vapa.

Det här batteriet är i grunden det allra bästa inom 18650 batterivärlden. Medan det inte är helt enastående i någon aspekt, har det anständiga allround prestanda specifikationer. Om det inte finns något särskilt som du letar efter, borde du definitivt köpa den här.

Batteriklasser

KATEGORI I:
Ultra hög kapacitet (3500mAh)
Mycket låg utsläpp (10 ampere eller lägre)
Föredragen användning: 30 watt eller lägre än 0,4 ohm

KATEGORI II:
Hög kapacitet (3400 – 3000mAh)
Låg utsläpp (11-15 ampere)
Föredragen användning: 30-40 watt / 0,4-0,26 ohm.

18650 awt batteri

Men vad är 18650 batterier?

Läs recensioner på batteriet du planerar att köpa. Vi har listat flera batterier här, men det finns bokstavligen hundratals att välja mellan. Det enda sättet du vet om de är bra är att uppmärksamma. Och lyssna på andras åsikter som har köpt och använt dem. Även om alla 18650 batterier ser likadana ut, så är de inte. Och vi kommer att gå in på det här. För din säkerhet är det viktigt att hitta batterierna som är kompatibla. Med din e cigg mod och tank, eller något kan gå hemskt fel. Vet du vad ”KABOOOM” betyder? Låt oss undvika det, ska vi?

Här är lite förslag på bra batterier för e cigg.

De bästa 18650-batterierna för e cigg under 2018

Panasonic NCR18650B Enligt handlare på marknaden har denna cell en stor kapacitet på 3400mAh, vilket gör batteriet med högsta effektdensitet. Dessa platta batterier är perfekta för Joytech, eVic och Ego-T Mods. Men med nya sub-ohm-tankar som Kangertech Nano-som du inte kan vape över 40 watt. Den här är perfekt för sub ohm vaping också.

LG HG2 3000mAh Anses vara ett av nybörjarbatterierna för personer som är nya inom vapning. Som inte är helt säkra på vad de letar efter. Det ger en utmärkt kombination av nuvarande betyg, kapacitet, spänning och driftstemperatur.

Samsung 25R 2500 mAh Är ett annat utmärkt 18650 batteri. Det går lite svalare än LG HG2, men ger fortfarande en välbalanserad kombination. Av kapacitet, spänning och ström samt bra betyg. Om du vill ha ett bra övergripande batteri från en ansedd tillverkare är Samsung 25R det rätta valet för dig.

Sony US18650 VTC5 Är ett annat genombrott i batterivärlden. Det är definitivt en av de bästa 18650 batterierna för sub ohm vaping på marknaden. En uppgradering från VTC4, VTC5 är en förbättring med en kapacitet på 500mAh, med en konstant resistans på 0,2 ohm.

18650bat

Informationen i den här posten kan vara mycket att smälta på en gång. Men ger ett grundläggande förståelse för hur ett batteri fungerar. Och hur det mäts hjälper dig att fatta ett bra och välgrundade beslut.
Du får vad du betalar för. Förvänta dig inte hög prestanda från batterier av låg kvalitet och pris.

Valuta och Finansiella kommunister

valuta bild

Likheter

Kommunismen och socialismen uppstod båda inom ramen för den industriella revolutionen. Och i stor utsträckning som ett svar på en tid när företagare blev extremt rika genom att utnyttja sina arbetare. Genom olika processer såg filosofierna på den nuvarande situationen som ohållbar och så småningom samhällstryck skulle leda till drastiska förändringar.
Andra viktiga likheter inkluderar:
Var och en bygger på förutsättningen att individen kommer att bidra till samhället utifrån sin egen förmåga.
Båda förespråkar att institutionerna är centraliserade och antingen kontrolleras av regeringen eller kollektiva. Vilket effektivt tar bort privataffärer som producent av varor och tjänster.

Andra viktiga skillnader är:

Kommunismen ser all fastighet som allmän egendom och effektivt. finns det ingen personlig egendom eller föremål som innehas av individer. Socialismen ser snarare individer som fortfarande har sin personliga egendom. Men all industriell och produktionskapacitet skulle vara gemensamt ägd och förvaltad av konsensus eller regering.

Socialismen är i grunden en ekonomisk filosofi, medan kommunismen är ekonomisk och politisk i sitt krav. Att regeringen ska vara centralägare och beslutsfattare i alla frågor.
Kommunismen avvisar någon religion och i ett sant kommunistiskt tillstånd avskaffas religionen effektivt. Eftersom socialismen endast är ekonomisk i fokus, är religionsfrihet tillåten. Men vissa tolkningar ser det som att främja sekularismen i sin natur (även om religionen inte är effektivt förbjuden).

Sovjet flaggaKommunismen

ser fullständig avskaffande av klasskillnader, eftersom alla behandlas på samma sätt. Socialismen ser en minskning här men klasskillnader skulle fortfarande existera. Eftersom det finns kapacitet för vissa att uppnå mer rikedom än andra.

Kommunismen ser övergången från kapitalismen som en våldsam revolution där det befintliga systemet förstörs effektivt. När arbetarna stiger upp mot mellan- och övre klasser. Socialismen ser snarare en gradvis övergång från kapitalismen genom juridiska och politiska processer. Som ser att alla i allt väsentligt behandlas lika vid födseln. Människor skulle fortfarande kunna utmärka sig och komma in i likvärdigt med medelklassen. Men deras barn skulle behöva jobba lika svårt som de gjorde för att uppnå detsamma.

Läs mer om TopFlytech.se här

Regeringen (eller någon form av det) spelar en stor roll i ekonomisk investering och planering. Antingen i centraliserad form eller decentraliserad till lokala myndigheter.

Oftast används inte begreppen kommunism och socialism i medie och konversation utbytbart. För att hänvisa till den väsentligen samma ekonomiska / politiska filosofin. I verkligheten är det två olika filosofier att även om vissa likheter har vissa väldiga skarpa skillnader. Förstå likheterna och skillnaderna kan vara användbara när det gäller uppskattning nyanserna av kommunismen vs socialismen i diskussioner eller publikationer.

Kommunism och socialism i praktiken

I motsats till vad många skulle tro att det aldrig har varit ett rent kommunistiskt tillstånd sedan filosofin skapades. Sovjetunionen, Kina, Vietnam, Kuba och Nordkorea är de närmaste exemplen. Fastän ingen av dem helt uppnått (eller har ännu uppnått) en rent kommunistisk struktur. Personlig egendom, avskaffande av pengar och eliminering av klassystem. Är alla områden där kommunismen inte uppnåddes, även i dessa nära exempel. Dessa länder fokuserade mer på regeringens dominerande roll i alla aspekter av ekonomin, politiken och beslutsfattandet.

Socialismen har på liknande sätt aldrig varit helt antagen i något land sedan filosofin skapades. Vissa länder som Norge, Sverige, Frankrike och Kanada har många socialistiska policies. Till exempel fri hälso- och sjukvård och dominerande myndighetsroll i många gemensamma tjänster. Men har fortfarande mycket starka kapitalistiska strukturer och traditioner på plats.

Bara tiden kommer att berätta om någon av dessa ekonomiska / politiska filosofier någonsin kommer att uppnås.

Skillnader

Det finns visserligen viktiga likheter i kommunismens och socialismens filosofi. Det finns skillnader som gör att man anser att de är utbytbara felaktiga. Den mest grundläggande skillnaden är att under kommunismen individer ges eller kompenseras utifrån deras behov. Vilket i själva verket betyder att i ett sant kommunistiskt system skulle du inte ha pengar. Och du skulle helt enkelt få vad regeringen anser att du behöver när det gäller mat, kläder, boende mm.

Centrala för socialismen är att individer kompenseras utifrån deras individuella bidrag. Så människor som arbetar hårdare eller smartare skulle få mer än de som inte bidrar. Denna skillnad framhäver en nyckelfel i den kommunistiska modellen. Där ingen har någon motivation att arbeta hårdare eller smartare. Eftersom det inte skulle ha någon inverkan eller fördel för dem.

Finansiella sektorn

Finans

Millennials, även känd som Generation Y eller Gen Y, har en allt svårare tid att emulera. Den ekonomiska framgången hos äldre generationer i den utvecklade världen. Generation Y definieras vanligtvis som undergruppen född från början av 1980-talet till början av 2000-talet och är barnbarnen och barnbarnen. Det finns för närvarande en stor rikedomskvoten mellan generationerna. Som tusenårig kamp för att skörda de ekonomiska fördelarna med deras övergripande rika samhällen. Här är fem orsaker till att unga kämpar för att tjäna pengar:

Skuld: Generation Y är verkligen den första gruppen i modern tid som plågas med så höga nivåer av studentlånsskulden. I Förenta staterna har ungdomar alltför stor studentskuld som blir allt svårare att betala tillbaka och en stor börda. Ungdomar i USA har 1,3 miljarder dollar i studentskulden. Även om årtusenden är den mest utbildade generationen. Måste de spendera år att betala tillbaka sina skulder och ofta kan inte ens hitta jobb efter examen.
Höga bostadspriser och levnadskostnader: I Australien är bostadssituationen det mest angelägna problemet. För unga som måste konkurrera om ställen att bo med sina äldre och rikare individer.

Den stora lågkonjunkturen

Angel Gurría, generalsekreterare i Västs ledande tankstank, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) säger ”Situationen är hård för ungdomar … De drabbades hårt av den stora lågkonjunkturen och deras Arbetsmarknadssituationen har bara förbättrats lite sedan. Det här är ett problem som vi måste ta itu med omedelbart. Att sparka ner vägen kommer att skada våra barn och samhället som helhet. ” Arbetsmarknaden för årtusenden har förbättrats lite sedan slutet av lågkonjunkturen, medan äldre åldersgrupper inte har upplevt samma långsamma återhämtning. Unga människor tjänar mindre på jobbet. Och betalar mer för hyra och räkningar, vilket resulterar i en minskning av inkomstökningen. För ungdomar jämfört med de senaste decennierna.

Australia dollarArbetslöshet: I Europa är bristen på jobb det allvarligaste problemet. Som ett resultat av detta lever ett ökande antal individer i trettiotalet fortfarande hemma. Vilket leder till lägre födelsetal och en äldre befolkning.

Låginkomst

I sju stora ekonomier i Nordamerika och Europa (Storbritannien, Kanada, Tyskland, Frankrike, USA, Spanien, Italien och Australien). Har inkomsterna för det genomsnittliga unga paret. Och familjerna i 20-talet saktat drastiskt bakom nationella medelvärden över de senaste 30 åren. Studier har visat att den unga arbetskraften idag idag tjänar så mycket som 20% under genomsnittlig medborgare i sitt land. Å andra sidan har pensionärer haft olika inkomstökningar. I många utvecklade länder är unga nu fattigare än pensionärer. Gen Y: s disponibel inkomst har knappast ökat under de senaste 30 åren. Enligt uppgifter från LIS (Luxemburgs inkomststudie): Cross-National Data Center. Har pensionärens disponibel inkomst ökat tre gånger så snabbt som ungdomars inkomst.

Framgången hos Generation Y har sjunkit över hela linjen i industriländerna. Och det här problemet kan i sista hand påverka alla åldersgrupper om det inte förbättras. Mångåriga oförmåga att etablera sig som ekonomiskt oberoende vuxna. Kommer att leda till stor samhällelig ojämlikhet och så småningom kunna stunt runt ekonomisk tillväxt.