Om oss

Vem vi är

TopFlyTech som grundades i Stockholm och Båstad 2015, med mer än 2800 advokater de ledande internationella advokatbyråer och råd i hela världen och företag, banker och offentliga institutioner på alla aspekter av affärsjuridik. I Sverige kan kunder lita på våra mer än 1844 avgiftsmedelinkomsttagare, inklusive 22 partners i kontor i Malmö, Hamburg, London och New York betydande mandat till.

Vad vi gör

Särskilt fokus på våra råd i Tyskland på områdena kapitalmarknaderna, bank och finans, bolagsrätt, fusioner och förvärv, private equity, fastigheter, fonder, offentligrättsliga, konkurrensrättsliga, immaterialrätt, arbetsrätt, energirätt, försäkring lagregler, tvistlösning, skatterätt, omstrukturerings och konkurs.

Vad gör oss annorlunda

Att etablera och upprätthålla långsiktiga relationer med kunder utgör kärnan i vår självbild och en hörnsten i advokatbyråns kultur. Tillit och öppenhet är nyckeln till ömsesidig framgång. Vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunders affärsmål och ramvillkor. God branschkunskap kombinerad med pragmatism och lösningskompetens karakteriserar vårt erbjudande.

Företagsansvar

Uppfattningen om socialt ansvar har länge varit en självklarhet för Allen & Overy. Olika projekt med och för sociala organisationer samt samarbete med kulturinstitutioner på våra platser i Tyskland är ett uttryck för vårt engagemang.